Rosersberg Tel: 08 - 96 35 56

Sjöpall

Sjöpallar utmärker sig genom sin robusta konstruktion som står emot sjöförhållanden, vilket ger en stabil plattform för att säkra laster under sjötransport. Deras enkla användning gör dem till ett praktiskt val för diverse sjötransportbehov, där godset snabbt och säkert kan placeras och fixeras. Dessutom bidrar sjöpallars hållbara design till kostnadseffektivitet genom att minska risken för skador på godset och därmed begränsa behovet av ersättning och överflödiga utgifter.

Storlekar

1200×1200
1200×1000